Translations

27.09.2016 Kulude katmine ja veehinna kujundamine / Cost recovery and water pricing (Estonian)
 • 21.09.2016 Inimõigus veele ja kanalisatsioonile tegelikkuseks Euroopas / The human right to water and sanitation a reality in Europe (Estonian)
 • 26.08.2016 Juurdepääs veele ja võlgnevuse korral rakendatavad meetmed / Access to water in the event of indebtedness (Estonian)
 • 27.06.2016 Kirjalik seisukoht glüfosaadi osas / Position paper on glyphosate (Estonian)
 • 27.06.2016 Hambaamalgaam ja elavhõbeda määrus / dental amalgam (Estonian)
 • 27.05.2016 EurEau’ kirjalik seisukoht kildagaasi osas / Shale Gas (Estonian)
 • 27.05.2016 Joogiveevõtuks tarvitatavate pinnaveevarude kaitse / Surface Water Resources (Estonian)
 • 26.05.2016 Mikrosaasteained ja kontroll tekkekohal / Source Control for Micropollutants (Estonian)
 • 26.05.2016 Veemajanduse juhtimistava ja veeteenuste läbipaistvus / Transparency in water governance and water services
 • 25.05.2016 Kogumissüsteemide ülevoolud / Combined Sewer Overflows
 • 24.07.2015 TTIP leping ja kemikaalid / TTIP and Chemicals (Estonian)
 • 23.03.2015 Briifing teemal ’Vesi ringmajanduses’ / Briefing on the Circular Economy (Estonian)
 • 24.10.2014 Joogiveevõtuks tarvitatavate või tarvitamiseks sobilike põhjaveevarude kaitse / Groundwater protection (Estonian)
 • 23.10.2014 Fosfor reoveesettes / Phosphorus in sewage sludge (Estonian)
 • 03.05.2014 Kulude katmine vee raamdirektiivis / Cost recovery and environmental costs in the Water Framework Directive (Estonian)

.
pink border
pink border pink border
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30